Archive for 22 vasario, 2010

22 vasario, 2010

Reklama yra vėjas, o ryšiai su visuomene – saulė

Tokia mat idėja, kuri yra išguldyta šio įrašo antraštėje yra paskelbta Al Ries ir Laura Ries knygiūkštėje „The Fall of advertising and the rise of PR“. Vartydamas šią knygą aptikau šią įdomią Ezopo pasakėčios interpretaciją, kurią kažkada mums perpasakojo vienas iš dėstytojų. Kadangi pasakėčia ir jos interpretacija man patiko ir todėl kad aš ją vėl radau, tai šių dviejų veiksnių skatinamas pasidalinsiu tuo ir su jumis, mieli skaitytojai. Pateikiu ypatingai laisvą ypatingą vertimą, nes jei pateikčiau originalų tekstą pusė iš jūsų tingėtumėt jį skaityt (mano prielaida grįsta mano paties tingėjimu skaityt).

Vienoje iš Ezopo pasakėčių saulė ir vėjas susiginčijo, kuris iš jų yra stipresnis. Jie pamatė keliautoją einantį gatve ir nusprendė išspręsti savo ginčą paprastai: tas kuri privers keliautoją nusiimti savo paltą, tas ir bus stipresnis. Pirmasis darbo ėmėsi vėjas. Jis pradėjo pūsti, vis smarkiau ir smarkiau, tačiau kuo smarkiau jis pūtė, tuo tvirčiau keliautojas laikė savo paltą.

Po to eilė atėjo saulei. Ji pradėjo kaitriai šviesti, netrukus keliautojas pajutęs saulės šilumą pats nusirengė paltą. Taip šį ginčą laimėjo saulė.

Siekdami sau ar savo kompanijai naudos negalime tiesiog brautis į kitų galvas. Reklama suprantama kaip brovimasis, nepageidaujamas įsibrovėlis, kuriam reikia priešintis. Kuo labiau reklama nori parduoti, tuo labiau „pučia vėjas“, tuo labiau klientas priešinasi pardavimus skatinančiai žiniai. Reklamos gamintojai kalba apie poveikį. Spausdinta reklama yra įvairiaspalvė, įvairiaformė, įvairių rūšių, spalvota, rėžianti akį. Beprotiškas veiksmas, keisčiausi vaizdo perteikimo kampai ir „šokinėjantis montažas“ televizijos reklamose. Manipuliavimas garsu radijuje. Visai tai komunikuoja ne ką kitą, o tik: nekreipkit į mane dėmesio, nes aš reklama. Kuo labiau reklama stengiasi įpiršti savo produktą, kuo stipriau ji veržiasi į pirkėjo galvą, tuo labiau ji yra atmetama. Visgi anksčiau ar vėliau klientas/žmogus nebeatlaiko to spaudimo ir „smarkiai pučiantis“ vėjas laimi. Bet toli gražu ne visada.

Ryšiai su visuomene yra saulė. Tu negali daryti per didelio spaudimo masinės komunikacijos priemonėms tam kad transliuotų tavo pranešimą. Viskas yra jų rankose. Viskas ką tu gali padaryti, tai šypsotis ir garantuoti jog tavo publikuojamos žinutės yra kiek tik įmanoma „naudingesnės“ visuomenei. Skaitytojas neturi jausti jokio spaudimo tiek iš tavęs tiek iš žinutę transliuojančios masinės komunikacijos priemonės, jos redaktorių. Tuomet nutinka reklamai atvirkštinis procesas – skaitytojas pats priima žinutę, manydamas jog masinės komunikacijos priemonė stengiasi jam padėti, būti naudinga, pranešdama apie nuostabų naują produktą ar paslaugą.

Štai taip mieli draugai, kaip visada išvadas siūlau pasidaryti patiems, nes kaip jau kažkada minėjau, pasaulyje ir taip jau per daug išvadų….