Archive for 20 birželio, 2012

20 birželio, 2012

Albert Camus “Svetimas“

Pusdienis gryno skaitymo ir daug dienų mąstymo. Pirma knyga kurią skaičiau tiesiog eidamas gatve. Suskaičiuoji būsimas kliūtis ir įninki toliau. Nes kažkaip į šoną nepasideda, nepalaukia…Kaip visada – citatos.

Šiandien mirė mama. O gal ir vakar, nežinau. Gavau iš prieglaudos telegramą: “Mirė motina. Laidotuvės rytoj. Nuoširdžiai užjaučiame“. Bet kas žino. Gal ir vakar. (7 psl.)

Kad ir kaip ten bebūtų, žmogus visuomet esi truputį kaltas. (21 psl.)

Man buvo vis tiek – būti jo bičiuliu ar ne, o jis, atrodė, labai to troško. (32 psl.)

Man atrodė, kad tai neturi nieko bendra su manim, ir aš taip jam ir pasakiau. Bet per stalą jis jau kišo man Kristų prie veido ir kaip beprotis šaukė: “Aš esu krikščionis <…>“ (64 psl.)

read more »