Posts tagged ‘fenomenologija’

2 balandžio, 2012

Maurice Merleau-Ponty “Akis ir dvasia“

Kartais ieškodamas vienos knygos randi visai kitą. Be jokios rekomendacijos, recenzijos ar net logiško paaiškinimo. Tiesiog. Maurice Merleau – Ponty knygos “Akis ir dvasia“ nugarėlė išdidžiai gyrėsi: “tai pirmoji šio genialaus mąstytojo knyga lietuvių kalba“. Surizikavau. O ir rizika buvo vos šimto puslapių. Knygą perskaičiau greitai, netgi per daug greitai. Tai akivaizdžiai atsiskleidžia iš tradicinio citatų kratinio rinkimo. Jeigu iš pradžių citatos krito stabiliai, tai vėliau neišvengta didelių duobių, kas akivaizdžiai byloja apie susikaupimo ir atidumo stoką:

<…> žmogaus – reginčios, regimos ir reginius kuriančios būtybės <…> (7 psl.)

Dailės istorija ir mąstymo istorija yra kuo glaudžiausiai abipusiškai susijusios: apmąstant tam tikro meno patirtį padaromos atitinkamos teorinės išvados, kurios labai dažnai pateikiamos kaip nusakančios meną apskritai, o meninė praktika savo ruožtu priklauso nuo tam tikros teorinės pozicijos, nors patys praktikai visiškai nebūtinai šitai aiškiai suvokia. (23 psl.)

Tapytojas yra aktyvus regėjimo praktikas ir meistras, naujų, dar nebūtų regėjimų būdų kūrėjas ir mokytojas. (27 psl.)

Mokslas manipuliuoja daiktais ir atsisako juose įsikurti. (39 psl.)

read more »