Posts tagged ‘fotomanipuliacija’

28 lapkričio, 2009

1961 metų foto-manipuliacija

ps. komentarų daug nereikia, tiesiog atkreipkit dėmesį į kairiame kampe apačioje esančią merginą laikančią nuostabią puokštę…

Gegužės pirmoji – darbo žmonių tarptautinio solidarumo diena!/ dail. J. Galkus. Valst polit. ir moksl. lit. l-kla, 1961 ( [Vilnius] : „Vaizdo“ sp.). Tiražas 10 000 egz. 0,10 rb