Posts tagged ‘George Orwell’

19 kovo, 2012

George Orwell`o “Gyvulių ūkis“

Po saulėtojo šeštadienio apniukusį sekmadienį pasitikau su knyga rankoje. Esu apsisprendęs savaitgaliais nieko nedirbti ir kuo mažiau naudotis internetu. Šį savaitgalį juo nesinaudojau visai. Nors šiuo metu skaitau 2 knygas (faktiškai 3), bet labai knietėjo pavartyti ir paskaitinėti  dar vieną – G. Orwello “Gyvulių ūkį“. Pavartymas ir paskaitinėjimas baigėsi pilnu knygos įveikimu per gerą pusdienį. Recenzijų ir prakalbų apie šią knygą rašyti nereikia, ypač mums, gimusiems tame ūkyje. Nors pieštukas rankoje ir tykojo auksinių frazių, tačiau jų pabraukė nedaug. Dėl įvairių priežasčių. Bandydamas išlikti ištikimas savo sugalvotai tradicijai, visgi pateikiu kelis pabraukymus ir paterliojimus, kuriais pažymėjau skaitytą knygą.

27 psl. Žmogus – vienintelis padaras, kuris vartoja nieko pats negamindamas. Jis neduoda pieno, jis nededa kiaušinių, jis per silpnas plūgui traukti <…>

52 psl. Molė atsisakė mokytis daugiau nei keturias savo vardo raides. Ji labai gražiai išdėliodavo jas iš šakelių, paskui papuošdavo gėlytėmis ir vaikščiodavo aplink gėrėdamasi.

54 psl. <…> sodo žolę nusėjo krituoliai. Gyvuliai laikė savaime suprantama, kad  juos derėtų pasidalyti po lygiai; tačiau vieną dieną buvo išleistas nurodymas, jog visi krituoliai turi būti surenkami ir sunešami į pakinktų sandėliuką kiaulėms.

62 psl. <…>visi susirinko, baisiausiai susijaudinę ir visu balsu girdamiesi apie savo žygdarbius mūšyje. Tučtuojau ekspromtu buvo atšvęsta pergalė. Iškelta vėliava ir keletą kartų sugiedoti “Anglijos žvėrys“, tada iškilmingai palaidota žuvusioji avis ir ant jos kapo pasodintas gudobelės krūmas.

62 psl. Gyvuliai vienbalsiai nusprendė įsteigti karinį apdovanojimą – “Pirmos klasės gyvulys didvyris“, kurį tuoj pat paskyrė Sniegiui ir Boksininkui. <…> dar įsteigtas ir “Antros klasės gyvulys didvyris“, paskirtas žuvusiajai aviai po mirties.

read more »