Posts tagged ‘Kai ginčydamasis su priešininku pasijusi silpnesnis’

18 sausio, 2012

Let’s have some ginčas

Prieš kelias dienas užmačiau štai tokią tokios institucijos iškabą:

Įdomu, ar ši institucija yra šios (video) atitikmuo, ar ji sprendžia pateikto atitikmens institucijose iškilusius nesusipratimus?

Ps. Kaip sako Kinų liaudis: Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče. Bet nepamirškime, kad esame lietuviai, o mūsų liaudis mano, kad: ginčydamasis greičiau sulauksi bėdos negu naudos.