Posts tagged ‘vanduo’

17 liepos, 2010

Tos penkios sekundės kai aš buvau Jėzumi

Vakaras. Gal labiau pavakarys arba priešvakaris. Ne, galima sakyt įvakaris ir užtikrintas. Skriejau ant savo Heraklio (dviračio veislė) link centro (sostinės). Prieš keletą minučių buvo smagiai (suprask stipriai) paliję ir atskiri miesto organai tvino ir skendo lietvandenyje. Prieš mane iššoko būtent tokia gatvė, kuri nuo koordinačių ašies taško a iki taško b buvo vandeninga (ypač). Priešpriešais nenusakomu greičiu lėkė džipas. Nenorėdamas jo sužeisti praleidau džipą ir visu greičiu lėkiau per patį balos vidurį. Džipo būta smagaus ir visas vanduo išsisklaidė. Aš pataikiau į patį vidurį, kuris buvo sausas, o vanduo atgal į vienumą susiliejo būtent man už nugaros. Nenusakomas jausmas, atrodė kad prieš mane esanti bala tyčia prasiskiria ir leidžia sausam išsisukti iš šios situacijos. Stengiausi laikytis oriai ir bandžiau atitaikyti tokią veido išraišką, kokią jau yra naudojęs garsusis Jėzus, savo garsiojoje kelionėje per vandenį. AWESOME!

12 gruodžio, 2009

Se a vida é- pasiilgau vasaros

Lupdamas penktą mandariną gavau sulčių čiurkšlę tiesiai į akį, jammy, bent skaniai kvepėjo. Jeigu anksčiau raktiniai žodžiai apibūdinantys žiemą buvo sniegas, šaltis ir mandarinai, tai dabar liko tik vienas- mandarinai. Taigi, ateities kartos tyrinėtojai atradę šį įrašą supras jog kalbama apie dvidešimtpirmoamžiaus pradžios žiemas ir jos vakarus. Ir prie ko čia vasara?, paklaus tūlas Lietuvis pamatęs antraštę. Aš jam atsakysiu, visai ne prie ko. Stumdamas minutes jutubė man išmetė seną, nežinau ar gerą, bet dainą. O ta daina niekuo per daug neypatinga, tūkstantį kartų girdėta ir t.t.ir pan. ir lelele. Bet netikėtas dalykas šiandien įvyko. Pirmieji garsai/vaizdai manyje sukėlė neapsakomą nostalgijos jausmą, senokai toks jausmas mane buvo aplankęs. Koks jis? Na toks aaaaaa, ooooo, paaasiilgau, noooriuuu…

Štai ši begėdė žvėrelparduotuvėsbernų daina (kurių niekad neklausiau ir neklausysiu) netikėtai mane sunostalgino:

O į atmintį iškėlė maždaug tokius šios vasaros prisiminimus:

read more »