Posts tagged ‘žinojimas’

9 rugsėjo, 2011

Ludwig Wittgenstein “Apie tikrumą“

Senokai buvau ką skaitęs, tad pasiskaitymui pasirinkau lengvą (tik formatu ir puslapių skaičiumi) L. Wittgensteino minčių srautą. Labai tradiciškai įmetu pabrauktas tezes iš knygos.

<…> svarbiausiu dalyku laikoma tai, kad žmogus (kiekvienas gyvenantis žmogus, kuris pajėgus tai daryti) sprendžia. jis sprendžia pagal tai, ką išmoko kaip sprendimo žaidimą. Tačiau jo paties atžvilgiu tai yra jo sprendimas čia ir dabar, pagal kurį jis galbūt kreips savo gyvenimą. Vadinasi, tai, ką jis sprendžia ir nu-sprendžia, yra jam tikra be jokio santykinumo. (21 psl.)

<…>žmonės visuomet tiki tam tikra mitologija, nesvarbu, ar tai būtų mitai, a mokslas, ar alchemija. (22 psl.)

Vadinasi, “evidencija“ yra ne koks nors “pojūčių duomenų“ akivaizdumas, o konvencija. (23 psl.)

read more »